4 дүгээр анги

Арватын бутархай, олон оронтой тоо

1. Дараах тоог уншаарай.

23467804

А. Хорин гурван саядөрвөн зуун жаран долоо мянга найман зуун дөрөв

Б. Хорин сая гурван саядөрвөн зуун жаран долоо мянга найман зуун дөрөв